- Język.

Artykuły higieniczne dla dorosłych

Około 1,800,000 ludzi dorosłych w Polsce cierpi na z powodu niedotrzymania moczu. Całkowity rynek higieniczny dla dorosych w Europie wzrasta o około 8% rocznie. Artykuły higieniczne dla dorosłych s?pomocne zarówno przy lekkich jak i ciężkich schorzeniach. S przeznaczone do absorbowania i zatrzymywania moczu. i kau. MEDcom oferuje pen?lini?produktów higienicznych zarówno do lekkich jak i ciężkich schorze?


Artykuły higieniczne dla kobiet
MEDcom może zaoferowa?pełn?lini?nowej generacji:
  • Podpasek higienicznych,
  • Wkładek,
  • Tamponów.
Wszystkie te produkty mog?by?kupowane jako prywatna marka lub pod markami Frezja i Micci. MEDcom dąży do zapewnienia kobietom komfortowych produktów, które zapewni?im dyskrecje i poczucie bezpieczestwa za rozsdn?cen?


Artykuły higieniczne dla dzieci
MEDcom oferuje wysokiej jakości pieluszeki dla chłopców i dziewczynek. Nasz sukces w sprzedaży pieluszek dla dzieci wynika z zapewnienia dostaw naszym klientom wysokiej jakości produktów dziecięcych w bardzo dobrej cenie oraz reagowanie na potrzeby rynku i generowanie nowych pomysłów. Oferujemy pieluszki zgodnie z wymogami stawianymi przez klienta od pieluszki o najprostszej konstrukcji do produktu o najwyższych parametrach jakościowych.